CEH

Ethical Hacking and Countermeasures

HACKER MŨ TRẮNG

Tổng quan

Khóa học tạo cho học viên một môi trường tương tác. Trong môi trường này học viên sẽ được hướng dẫn cách quét, kiểm tra, hack và bảo mật những hệ thống của chính họ . Với môi trường Lab chuyên sâu sẽ trang bị cho mỗi học viên kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực hành với các hệ thống bảo mật cần thiết hiện thời. Khởi đầu học viên sẽ hiểu được cách thức bảo vệ, quét và cách thức tấn công hệ thống mạng. Sau đó học viên sẽ được học cách mà những kẻ đột nhập sử dụng để gia tăng phạm vi ảnh hưởng và những bước có thể tiến hành để bảo mật một hệ thống. Các học viên cũng sẽ học cách phát hiện xâm nhập, hoạch định chính sách, cách tấn công DDoS, làm tràn bộ nhớ đệm và tạo ra các loại Virus. Sau khi kết thúc khóa học chuyên sâu trong 60 giờ, học viên sẽ nắm vững kiến thức và kinh nghiệm trong Ethical Hacking.Khóa học cung cấp kiến thức và chuẩn bị cho bạn dự thi môn CEH (EC-Council Certified Ethical Hacker) môn thi CEH312-50.

Đối tượng

Khóa học bổ ích cho các nhân viên có trách nhiệm kiểm soát và đảm bảo an ninh mạng, các chuyên viên bảo mật, các nhà quản trị, và bất kỳ ai quan tâm về sự  toàn vẹn của cơ sở hạ tầng mạng.

Thời lượng

40 giờ

Chứng chỉ

Khóa học này cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên có thể vượt qua bài thi CEH 312-50. Sau khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học của EC-Council . Để nhận được chứng chỉ quốc tế CEH học viên cần phải vượt qua kỳ thi trực tuyến CEH 312-50 tại các trung tâm khảo thí Prometric.

Thỏa thuận pháp lý

Sứ mệnh của chương trình CEH là giáo dục, giới thiệu, và cung cấp ra các công cụ hack chỉ dành cho mục đích kiểm tra sự xâm nhập. Trước khi tham gia khóa học này, học viên sẽ phải ký thỏa thuận cam kết học viên sẽ không sử dụng các kỹ năng  mới học được để dùng cho các tấn công bất hợp pháp hay cố tình làm hại. Học viên sẽ không sử dụng những công cụ đó để làm hại bất kỳ hệ thống máy tính nào, và  mượn danh  EC-Council  để sử dụng hay lạm dụng những công cụ này,  dù không chủ ý.

Không phải ai cũng được học chương trình này.  Các đơn vị đào tạo ủy quyền của EC-Council sẽ phải đảm bảo người nộp đơn vào học làm việc cho các công ty hoặc các tổ chức hợp pháp.

Nội dung khóa học – phiên bản 6

Chương trình CEHv6 bao gồm giảng dạy trên lớp và tự nghiên cứu. Giảng viên sẽ cung cấp chi tiét các học phần tự nghiên cứu cho học viên ngay từ đầu khóa học.

Module 1: Introduction to Ethical Hacking

Module 2: Hacking Laws

Module 3: Footprinting

Module 4: Google Hacking

Module 5: Scanning

Module 6: Enumeration

Module 7: System Hacking

Module 8: Trojans and Backdoors

Module 9: Viruses and Worms

Module 10: Sniffers

Module 11: Social Engineering

Module 12: Phishing

Module 13: Hacking Email Accounts

Module 14: Denial-of-Service

Module 15: Session Hijacking

Module 16: Hacking Web Servers

Module 17: Web Application Vulnerabilities

Module 18: Web-Based Password Cracking Techniques

Module 19: SQL Injection

Module 20: Hacking Wireless Networks

Module 21:  Physical Security

Module 22: Linux Hacking

Module 23: Evading IDS, Firewalls and Detecting Honey Pots

Module 24: Buffer Overflows

Module 25: Cryptography

Module 26: Penetration Testing

Module 27: Covert Hacking

Module 28: Writing Virus Codes

Module 29: Assembly Language Tutorial

Module 30: Exploit Writing

Module 31: Smashing the Stack for Fun and Profit

Module 32: Windows Based Buffer Overflow Exploit Writing

Module 33: Reverse Engineering

Module 34: MAC OS X Hacking

Module 35:  Hacking Routers, cable Modems and Firewalls

Module 36: Hacking Mobile Phones, PDA and Handheld Devices

Module 37: Bluetooth Hacking

Module 38: VoIP Hacking

Module 39: RFID Hacking

Module 40: Spamming

Module 41: Hacking USB Devices

Module 42: Hacking Database Servers

Module 43: Cyber Warfare- Hacking, Al-Qaida and Terrorism

Module 44: Internet Content Filtering Techniques

Module 45: Privacy on the Internet

Module 46: Securing Laptop Computers

Module 47: Spying Technologies

Module 48: Corporate Espionage- Hacking Using Insiders

Module 49: Creating Security Policies

Module 50: Software Piracy and Warez

Module 51: Hacking and Cheating Online Games

Module 52: Hacking RSS and Atom

Module 53: Hacking Web Browsers (Firefox, IE)

Module 54: Proxy Server Technologies

Module 55: Data Loss Prevention

Module 56: Hacking Global Positioning System (GPS)

Module 57: Computer Forensics and Incident Handling

Module 58: Credit Card Frauds

Module 59: How to Steal Passwords

Module 60: Firewall Technologies

Module 61: Threats and Countermeasures

Module 62: Case Studies

Module 63: Botnets

Module 64: Economic Espionage

Module 65: Patch Management

Module 66: Security Convergence

Module 67: Identifying the Terrorist

AttachmentSize
1.CEHv6_detail_brochure_vn_.pdf332.45 KB
1.CEHv6_brief_VN_.pdf227.09 KB