PMI

 

Mã môn học

Chứng chỉ

Tên môn học

Thời lượng

PM

 

Introduction Project Management

Giới thiệu về Quản lý dự án

40

PMP

PMP

Project Management Professional

Quản lý dự án chuyên nghiệp

40

PM1

 

Project Management Practice

Các bài thực hành Quản lý dự án

40