RH124

Red Hat System Administration I (Quản trị hệ thống RedHat 1)

Mã khóa học: RH124

Chứng chỉ tương đương: RHCSA

Course Length: 5 ngày

Mô tả khóa học

Khóa học Red Hat System Administration I (RH124) được thiết kế dành cho các chuyên viên CNTT, những người mới tiếp cận và muốn có các kỹ năng cơ bản  với HĐH Linux. Khóa học sẽ tập chung vào các nhiệm vụ quản trị mà học viên thường gặp trong công việc hàng ngày,  bằng việc kiểm tra kiên thức thông qua các bài thực hành trong phòng lab, và các buổi thảo luận bổ ích qua đó mang lại cho học viên đầy đủ các kỹ năng cần thiết.Ngoài ra, các công cụ giao diện đồ họa sẽ được đưa rađểxây dựng dựa trên kiến thức kỹ thuật hiện có của học viên, và các khái niệm dòng lệnh chính sẽ được giới thiệu để học viện có được nền tảng cho việc trở thành một người quản trị hệ thống Linux độc lập. Kết thúc khóa học trong 5 ngày, học viên sẽ có khả năng  thực hiện cài đặt, thiết lập kết nối mạng, quản lý lưu trữ vật lý, và thực hiện quản lý an ninh cơ bản.

Đối tương tham gia

 • Những nhà quản trị hệ thống Microsoft Windows cần học thành thạo các giá trị cốt lõi của  Red Hat Enterprise Linux.
 • Các nhà quản trị hệ thống, quản trị Mạng, các kỹ sư IT muốn thức hiện các nhiệm vụ cơ bản trong Linux
 • Những kỹ sư không chuyên muốn trở thành nhà quản trị hệ thống Linux chuyên nghiệp

Yêu cầu khi tham dự khóa học

 • Những kinh nghiệm về quản trị hệ điều hành mà học viên có được sẽ rất hữu ích cho khóa học này.

Khóa học tiếp theo

 • Red Hat System Administration II with RHCSA Exam (RH 135)

Nội dung khóa học

Unit 1 - Getting Started with the GNOME Graphical Desktop

 • Get started with GNOME and edit text files with gedit

Unit 2 - Manage Files Graphically with Nautilus

 • Manage files graphically and access remote systems with Nautilus

Unit 3 - Get Help in a Graphical Environment

 • Access documentation, both locally and online

Unit 4 - Configure Local Services

 • Configure the date and time and configure a printer

Unit 5 - Manage Physical Storage I

 • Understand basic disk concepts and manage system disks

Unit 6 - Manage Logical Volumes

 • Understand logical volume concepts and manage logical volumes

Unit 7 - Monitor System Resources

 • Manage memory and CPU utilization

Unit 8 - Manage System Software

 • Manage system software locally and using Red Hat Network (RHN)

Unit 9 - Get Started with Bash

 • Understand basic shell concepts, execute simple commands, and use basic job control techniques

Unit 10 - Get Help in a Textual Environment

 • Use man and info pages and find documentation in /usr/share/doc

Unit 11 - Establish Network Connectivity

 • Understand basic network concepts; configure, manage, and test network settings

Unit 12 - Administer Users and Groups

 • Manage users and groups

Unit 13 - Manage Files from the Command Line

 • Understand Linux filesystem hierarchy; manage files from the command line

Unit 14 - Secure Linux File Access

 • Understand Linux file access mechanisms; manage file access from the GUI and the command line

Unit 15 - Administer Remote Systems

 • Share and connect to a desktop; use SSH and rsync

Unit 16 - Configure General Services

 • Manage services; configure SSH and remote desktops

Unit 17 - Manage Physical Storage II

 • Manage filesystem attributes and swap space

Unit 18 - Install Linux Graphically

 • Install Red Hat Enterprise Linux and configure the system with firstboot

Unit 19 - Manage Virtual Machines

 • Understand basic virtualization concepts; install and manage virtual machines

Unit 20 - Control the Boot Process

 • Understand runlevels and manage GRUB

Unit 21 - Deploy File Sharing Services

 • Deploy an FTP server and a web server

Unit 22 - Secure Network Services

 • Manage a firewall; understand SELinux concepts and manage SELinux

Unit 23 - Comprehensive Review

 • Get a hands-on review of the concepts covered throughout the course
AttachmentSize
1. RH124 - Course Description.pdf32.7 KB