RH134

Red Hat System Administration II (Quản trị hệ thống RedHat 2)

Mã môn học: RH134

Chứng chỉ tương đương: RHCSA

Thời lượng: 4 ngày

Mô tả khóa học

 

Khóa học Red Hat System Administration II (RH134) này dành cho các kỹ sư CNTT muốn trở thành nhà quản trị hệ thống Linux chuyên nghiêp.  Khóa học này là khóa học tiếp theo của khóa System Administration I. Khóa học sẽ tập chung vào các nhiệm vụ quản trị mà học viên thường gặp trong công việc hàng ngày Bằng việc kiểm tra kiên thức thông qua các bài thực hành trong phòng lab, và các buổi thảo luận bổ ích qua đó mang lại cho học viên đầy đủ các kỹ năng cần thiết. Xây dựng các kỹ năng  dựa trên dòng lệnh đã học được từ khóa System Administration I, học viên sẽ được tìm hiểu sâu hơn về Linux qua đó mở rộng được các kỹ năng cho việc quản trị hệ thống của họ. Kết thúc khóa học sinh viên sẽ có thể quản lý và khắc phục sự cố hệ thống tập tin và phân vùng, quản lý khối tin logical, kiểm soát truy cập, quản lý góidữ liệu. Những học viêntham dự Red Hat System AdministrationI & II sẽ được chuẩn bị đầy đủ để cótham dự kỳ thi lấy chứng chỉRed Hat Certified System Administration (RHCSA).

Đối tượng tham gia

 • Các kỹ sư CNTT đã tham tham khóa học Red Hat System Administration I và muốn có các kỹ năng để trở thành nhà quản trị Linux chuyên nghiệp hoặc muốn lấy chứng chỉ RHCSA.

Điều kiện tham gia khóa học

 • Đã tham dự khóa học Red Hat System Administration I.
 • Confirmation of the correct skill set knowledge can be obtained by passing the online pre-assessment quiz at: redhat.com/explore/pre-assessment

Các khóa học tiếp theo

Nội dung khóa học

Unit 1 - Automated Installations of Red Hat Enterprise Linux

 • Create and manage kickstart configuration files; perform installations using kickstart

Unit 2 - Accessing the Command Line

 • Access the command line locally and remotely; gain administration privileges from the command line

Unit 3 - Intermediate Command Line Tools

 • Use hardlinks; use archives and compression; use vim

Unit 4 - Regular Expressions, Pipelines, and I/O Redirection

 • Use regular expressions to search patterns in files and output; redirect and pipe output

Unit 5 - Network Configuration and Troubleshooting

 • Configure network settings; troubleshoot network issues

Unit 6 - Managing Simple Partitions and Filesystems

 • Create and format simple partitions, swap partitions and encrypted partitions

Unit 7 - Managing Flexible Storage with Logical Volumes

 • Implement LVM and LVM snapshots

Unit 8 - Access Network File Sharing Services

 • NFS, CIFS and autofs

Unit 9 - Managing User Accounts

 • Manage user accounts including password aging; connect to a central LDAP directory service

Unit 10 - Controlling Access to Files

 • Manage group memberships, file permissions, and access control lists (ACL)

Unit 11 - Managing SELinux

 • Activate and deactivate SELinux; set file contexts; manage SELinux booleans; analyze SELinux logs

Unit 12 - Installing and Managing Software

 • Manage software and query information with yum, configure client-side yum repository files

Unit 13 - Managing Installed Services

 • Managing services, verify connectivity to a service

Unit 14 - Analyzing and Storing Logs

 • Managing logs with rsyslog and logrotate

Unit 15 - Managing Processes

 • Identify and terminal processes, change the priority of a process, use cron and at to schedule processes

Unit 16 - Tuning and Maintaining the Kernel

 • List, load, and remove modules; use kernel arguments

Unit 17 - Troubleshooting

 • Understand the boot process, resolve boot problems
AttachmentSize
2. RH134 - Course Description.pdf33.09 KB