SUN

Hãng

Mã môn

Chứng chỉ

Tên khóa học

Số giờ

SUN Microsystems

SOLARIS OS

SA-100

SCSAS

UNIX Essentials Featuring the Solaris 10 OS

Các tính năng cốt lõi của UNIX trong HĐH Solaris 10

40

SA-200

SCSA

System Administration for the Solaris 10 OS Part 1

Quản trị hệ thống trong HĐH Solaris 10 Phần 1

40

SA-202

Sun Certified System Administrator for the Solaris 10 OS Part 2

Quản trị hệ thống trong HĐH Solaris 10 Phần 2

40

SA-300

SCNA

Network Administration for the Solaris 10 Operating System

Quản trị mạng trong HĐH Solaris 10

40

SC-301

SCSECA

Configuring Security on the Solaris 10 Operating System

Cấu hình bảo mật trên HĐH Solaris 10

40

ES-345

SUN Cluster

Sun Cluster 3.2 Administration

Quản lý hệ thống cluster với Sun Cluster 3.2

40

ES-445

 

Sun Cluster 3.2 Advanced Administration

Quản lý nâng cao hệ thống cluster với Sun Cluster 3.2

40

AttachmentSize
SUN Brochure (VN).pdf690.67 KB
SUN Brochure (EN).pdf720.27 KB