Cơ sở hạ tầng

Công ty ITPRO chụp từ phía ngoài


Bộ thiết bị thực hành Juniper cho môn J-Series


Đào tạo lớp học Hacker mũ trắng cho các cán bộ CNTT của Vietinbank


Phòng học sử dụng trang thiết bị hiện đại với máy tính xách tay cho toàn bộ học viên


Hội thảo quốc tế tổ chức tại Khách sạn Melia