Giới thiệu về chứng chỉ quốc tế

Để giúp cho các học viên của ITPRO cũng như các thí sinh có điều kiện tốt hơn trong việc thi các chứng chỉ quốc tế. ITPRO hiện đã là đối tác ủy quyền của 2 tổ chức Khảo thí lớn nhất thế giới là Pearson VuePrometric. Điều này giúp các thí sinh có thể thi hầu hết các chứng chỉ quốc tế về CNTT của tất cả các hãng công nghệ lớn trên thế giới như Juniper, Cisco, Microsoft, SUN, Oracle, IBM, LPI... Bất cứ môn thi nào thi được tại Pearson VuePrometric đều có thể thi tại ITPRO.

Đăng ký thi chứng chỉ quốc tế tại ITPro

Xin mời đăng ký tại Đăng ký thi hoặc liên lạc trực tiếp:

  • Bộ phận Đào tạo
  • Nguyễn Đức Vượng
  • Email: vuongnd@itpro.net.vn
  • Phone: 04. 3787 5728
  • Fax: 04. 3787 5729