Peason VUE

Pearson Vue được biết đến như là một trong hai Trung tâm khảo thí lớn nhất toàn cầu cùng với Prometric, hiện hãng là trung tâm khảo thí ủy quyền của rất nhiều các hãng công nghệ lớn trên thế giới như Cisco System, Adobe, Checkpoint, Citrix, CompTIA, EC-Council, EMC, Fortinet, LPI, Nokia, Oracle, Redhat, Novell, SAP, RSA Security, VMWave...

Pearson Vue và ITPro được ủy quyền thi chứng chỉ quốc tế các hãng sau đây: