Lịch đào tạo áp dụng tại ItPro

Tên hãng
Ngày học
Thời lượng
Mã môn
Tên môn
Đăng ký
Microsoft 24/08/2015 5 ngày Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
Juniper 14/09/2015 6 ngày Định tuyến và chuyển mạch cấp cao với thiết bị Juniper
EC-Council - Cisco 28/09/2015 10 ngày An ninh ứng dụng cơ bản và bảo mật mạng CCNA Security
SANS 12/10/2015 5 ngày Quy trình kiểm định an toàn thông tin mạng