Câu hỏi thường gặp

Q: Các khóa học đào tạo tại ITPRO tuân theo tiêu chuẩn nào?

A: Các khóa học tại ITPRO đều là các khóa học được ủy quyền đào tạo chính hãng của các hãng lớn như Juniper, EC-Council, PMI, LPI. Chương trình là các khóa học chuẩn được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu.

Q: Hình thức đào tạo tại ITPRO như thế nào?

Các khóa học về IT và Quản lý tại ITPRO đều được áp dụng theo phương pháp giảng dạy theo mô hình hiện đại bao gồm cả lý thuyết và thực hành trên các thiết bị thật với thời lượng tương ứng 40:60 hoặc 50:50 tùy theo môn. Giáo trình các khóa học thông thường bằng tiếng Anh, giảng viên Việt nam sẽ dạy bằng tiếng Việt, giảng viên nước ngoài sẽ nói tiếng Anh (có thể có phiên dịch sang tiếng Việt nếu khách hàng yêu cầu). Thực hành trên hệ thống thiết bị thật của Juniper, Cisco... (không dùng phần mềm mô phỏng)

Q: Học viên đi học có cần mang theo máy tính không?

A: Tất cả các học viên tham dự tất cả các lớp học đều được ITPRO bố trí máy tính xác tay cấu hình cao để dùng trong suốt thời gian khóa học cho nên học viên không cần mang máy tính đến công ty trong các buổi học

Q: Chứng chỉ hoàn thành khóa học tại ITPRO do ai cấp và có giá trị thế nào?

A: Các học viên sau khi hoàn tất một khóa học nào tại ITPRO và thi đạt bài kiểm tra cuối khóa thì đơực cấp một chứng chỉ hoàn thành khóa học đó. Chứng chỉ hoàn thành khóa học này do các hãng Juniper, EC-Council, PMI, LPI ủy quyền cho ITPRO cấp tại Việt nam. Do vậy nó mang tính toàn cầu và tương đương như các hãng đó cấp cho học viên khi hoàn thành khóa học

Q: Tôi có thể thi chứng chỉ quốc tế tại ITPRO được không?

A: ITPRO hiện đã là Trung tâm khảo thí ủy quyền của cả Prometric và Pearson VUE tại Việt nam, có thể cung cấp đến cho các học viên tất cả các môn thi của các hãng ủy quyền của Prometric và Pearson VUE. Chi tiết xem tại đây

Q: Chứng chỉ hoàn thành khóa học có giống chứng chỉ quốc tế không?

A: Chứng chỉ hoàn thành khóa học tại ITPRO không giống chứng chỉ quốc tế cho môn học đó. Ví dụ: Chứng chỉ hoàn thành khóa học được cấp khi bạn hoàn tất khóa học OJRE của Juniper và đạt bài kiểm tra tại trung tâm đào tạo ủy quyền của Juniper. Còn chứng chỉ quốc tế cho môn học OJRE là chứng chỉ JNCIA-ER, để có chứng chỉ quốc tế này bạn cần đăng ký thi để lấy JNCIA-ER tại các trung tâm khảo thí ủy quyền của Prometric hoặc Pearson VUE (trong đó có ITPRO)