Mẫu văn bản hỗ trợ công việc

 

(có hiệu lực từ 01/7/2011)

 1. Hướng dẫn thanh toán
  1. Phiếu đề nghị tạm ứng
  2. Phiếu đề nghị thanh toán
 2. Hướng dẫn mua sắm ngoài
  1. Phiếu đề xuất mua hàng hóa, dịch vụ
  2. Phiếu đề nghị photo, công chứng, dịch thuật (cho nhân viên)
  3. Phiếu đề nghị photo, công chứng, dịch thuật (cho bộ phận hành chính)
  4. Đơn đặt hàng
  5. Phiếu đề xuất đặt vé máy bay và khách sạn cho giảng viên
 3. Hướng dẫn sử dụng và quản lý thiết bị
  1. Tổng hợp Danh mục thiết bị
  2. Danh mục thiết bị
  3. Phiếu xử lý sự cố
 4. Hướng dẫn làm báo cáo
  1. Báo cáo tuần (cho toàn công ty)
  2. Bản kế hoạch làm việc cho nhóm Kinh doanh
  3. Bản dự báo doanh số khách hàng – Sales Forecast
  4. Bản danh sách khách hàng mục tiêu cho nhóm Kinh doanh
 5. Hướng dẫn làm báo giá
  1. Bản báo giá và P&L
  2. Tasklist
  3. Thư mời tham dự đào tạo Public
 6. Hướng dẫn giao, nhận hàng hóa, dịch vụ
  1. Biên bản giao nhận hàng hóa
 7. Hướng dẫn quy trình mở lớp học
  1. Danh sách học viên
  2. Bảng điểm danh
  3. Ký nhận tài liệu
  4. Ký nhận chứng chỉ
  5. Phiếu tham khảo ý kiến
 8. Hướng dẫn quy trình đi công tác
  1. Phiếu đăng ký đi công tác
 9. Hướng dẫn tuyển dụng, đào tạo nhân sự
  1. Bảng tổng hợp danh sách ứng viên
  2. Thông báo thử việc
  3. Báo cáo kết quả thử việc
  4. Kế hoạch đào tạo nhân viên
  5. Theo dõi đào tạo cá nhân
  6. Phiếu đề nghị đào tạo
  7. Báo cáo kết quả tham dự khóa đào tạo
 10. Hướng dẫn thủ tục hành chính khác
  1. Đơn xin nghỉ phép
  2. Giấy tổng hợp phép năm
  3. Phiếu xác nhận chấm công
AttachmentSize
ITPRO - Mau van ban ho tro cong viec 2011.rar719.73 KB
ITPRO-1.1-Phieu de nghi tam ung.doc48.5 KB
ITPRO-1.2-Phieu de nghi thanh toan.doc47 KB
ITPRO-2.1-Phieu de xuat mua hang hoa dich vu.doc48 KB
ITPRO-6.1-Bien ban giao nhan hang hoa.doc47 KB
ITPRO-10.1-Don xin nghi phep.doc49 KB